thắc mắc mức độ khó dễ của bộ đề thi
Hằng Kim    16/06/2017 17:09
Chào ad! Khi làm bộ đề " Ngẫu nhiên" thì nội dung câu hỏi thay đổi theo mỗi lần thi. Em muốn hỏi là mỗi lần thi như zậy thì bộ đề gồm bao nhiêu câu hỏi ở mức khó? dễ? Thank ad
Ban biên tập    16/06/2017 17:56
Chào bạn, tỉ lệ mức độ dễ - trung bình - khó của câu hỏi trong các bộ đề thi của chúng tôi được chia theo quy định của Bộ như mô tả sau:

Môn Câu hỏi cấp độ Dễ Câu hỏi cấp độ Trung bình Câu hỏi cấp độ Khó
Toán 54% 30% 16%
Vật lí 60% 30% 10%
Hóa học 27,5% 57,5% 15%
Tiếng Anh 22% 52% 26%
Lịch sử 45% 32,5% 22,5%
Địa lí 47,5% 42,5% 10%
Sinh 50% 40% 10%