Câu hỏi về bài tập kim loại kiềm
Trần Lộc    10/06/2017 15:23
Em làm bài tập về kim loại kiềm ở mục cũng cố kiến thức và em gặp câu hỏi: "Kim loại kiềm nào được dùng trong tế bào quang điện?". Đáp án của em là Cs nhưng đáp án chấm lại là Na. Vậy cho em hỏi đáp án đúng là gì ạ? Em xin cảm ơn ạ!
Ban biên tập    15/06/2017 14:32
Chào em, câu này đáp án chính xác là Cs.
Cảm ơn góp ý của em.