Các gói VIP khác nhau như thế nào?
Nguyễn Trọng Hiệp    26/05/2017 13:45
Ad ơi, cho em hỏi là các gói VIP về quyền lợi có khác nhau gì hk? Nếu em nâng cấp VIP thì em có được thi hết các môn hk? Thank ad
Ban biên tập    26/05/2017 14:56
Chào bạn,
Giữa các gói VIP không có sự khác nhau về quyền lợi, chỉ khác nhau về thời hạn sử dụng.
Nếu bạn nâng cấp từ Thành viên lên VIP thì bạn có thể thi hết các môn.
Thân,