Bộ đề Ngẫu nhiên
Kiên Nguyễn    26/05/2017 08:37
Cho em hỏi, với những đề gắn tên "Ngẫu nhiên" thì câu hỏi trong đề thi có bị lặp lại không, em thi 1 đề nhiều lần có được không ?
Ban biên tập    26/05/2017 15:10
Chào bạn, với những đề gắn tên "Ngẫu nhiên" thì câu hỏi trong 1 đề thi không bị lặp lại.
Bạn có thể thi 1 đề nhiều lần nếu tài khoản của bạn vẫn còn thời hạn sử dụng và các câu hỏi được máy chọn một cách ngẫu nhiên nên câu hỏi của lần thi trước có thể bị lặp lại trong lần thi sau.
Thân,