Sở GD-ĐT TP.HCM: Các trường THPT không sử dụng trắc nghiệm toàn bộ trong bài kiểm tra định kỳ

08/09/2017 09:01

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, việc sử dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan trọn vẹn trong một bài kiểm tra, bài thi có nhiều ưu điểm khi thực hiện cho các kỳ kiểm tra, kỳ thi với số lượng thí sinh lớn, địa bàn rộng, bao quát được kiến thức cần kiểm tra, chấm thi nhanh và chính xác.

Tuy nhiên, nhược điểm của hình thức ra đề này là khó kiểm tra được sự trình bày và lập luận, quá trình tư duy và tính toán, khả năng vận dụng, sáng tạo của học sinh. Từ đó, có những thông tin phản hồi để điều chỉnh quá trình dạy học của giáo viên và nhà trường.

Các trường THPT chỉ thực hiện các bài làm trọn vẹn theo hình thức trắc nghiệm hoặc bài trắc nghiệm khách quan gồm nhiều môn như hình thức thi THPT quốc gia trong thời gian luyện tập cho học sinh, không được lồng ghép vào bài kiểm tra 1 tiết hoặc học kỳ.

Cụ thể, ở khối 10, 11, với dạng bài kiểm tra 1 tiết, mỗi môn ở mỗi học kỳ có tối đa 1 bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, các bài còn lại là tự luận. Với bài kiểm tra học kỳ, tất cả môn theo hình thức tự luận trừ Ngoại ngữ.

Ở khối 12, bài kiểm tra 1 tiết theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận, tỷ lệ bài kiểm tra giữa hai hình thức này do nhà trường quy định. Với bài thi học kỳ, các trường theo quy định chung của Sở cho mỗi môn về hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Riêng môn Ngữ văn cũng chỉ kiểm tra theo hình thức tự luận.

Đăng bởi: Ban biên tập