Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia năm 2017 – Mã đề 410 (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Đề thi gồm 46 câu trắc nghiệm)

Thời gian làm bài: 60 phút

Số lượt thi: 8