Đề thi GDCD THPT quốc gia năm 2017 – Mã đề 309 (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm)

Thời gian làm bài: 50 phút

Số lượt thi: 4